Zajištění činnosti volnočasových aktivit pro děti a mládež naší obce

 Vyhodnocení grantu z prostředků Pardubického kraje z dotačního programu: Pardubický kraj pro rodinu, Podprogram D: Podpora aktivního trávení volného času dětí a mládeže.

„Co se děje v lese?“

Program pro vzdělávání, výchovu a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2023.

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí realizuje projekt s názvem „Venkovní učebna“. Tento projekt byl podpořen Evropskou unií. ZDE najdete více informací.

EU Leader

Rekonstrukce sociálního zařízení pro děti ze ZŠ a MŠ, modernizace vybavení ŠJ. ZDE najdete více informací.

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí je zapojena do projektu Šablony I JAK – ZŠ a MŠ Horní Heřmanice, registrační číslo CZ.02.02.XX/00/22_002/0001942 v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I. ZDE. Na tento projekt jej poskytování podpora do EU.

Plánované období od 1. ledna 2023 do 31. 12. 2025.

Projekt je realizován v rámci šablon:

1.I/1 Školní asistent
1.I/4 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání MŠ
1.I/6 Inovativní vzdělávání dětí v MŠ

1.II/7 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ZŠ
1.II/9 Inovativní vzdělávání žáků v ZŠ

1.V/1 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání ŠD/ŠK
1.V/3 Inovativní vzdělávání účastníků zájmového vzdělávání v ŠD/ŠK

Cílem projektu je profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a na inovativní vzdělávání dětí v mateřské škole, žáků v základní škole a účastníků zájmového vzdělávání ve školní družině.

V rámci Investice č. 2: Vybavení škol digitálními technologiemi

z komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace z Národního plánu obnovy vynaložila škola finanční prostředky:

K dosažení cíle č. 172.

K dosažení cíle č. 173 a č. 174.