Informace z naší MŠŠkolní řád MŠ
Vnitřní řád MŠ
Režim dne v MŠ 2017/2018
Desatero pro rodiče předškolních dětí - MŠMT


Logoprevence

Co znamená logopedická prevence v MŠ
Jak může vypadat logopedická prevence v praxi
Jak předejít u dětí vadám řeči, aneb co by měl znát každý rodič
Ukázky a náměty část 1
Ukázky a náměty část 2
Ukázky a náměty část 3
Ukázky a náměty část 4
Ukázky a náměty část 5
NOVINKY