Život ve vodě a kolem ní

Vyhodnocení grantu z prostředků Pardubického kraje v rámci programu Vzdělávání, výchova a osvěta v oblasti životního prostředí
v Pardubické kraji pro rok 2018.Sportovně pohybový kroužek

Vyhodnocení grantu z prostředků Pardubického kraje z programu F1: Podpora volnočasových aktivit v kapitole sportu a cestovního ruchu 2018.

Základní škola a Mateřská škola Horní Heřmanice, okres Ústí nad Orlicí
realizuje projekt s názvem „Venkovní učebna“.
Tento projekt byl podpořen Evropskou unií. ZDE najdete více informací.


Naše škola realizuje projekt Společně se vzděláváme.
Tento projekt byl podpořen Evropskou unií. ZDE najdete více informací.