Fotogalerie 2016/2017

Den rekordů v Králíkách
Ve středu 17.5. si někteří sportovci z naší školy jeli změřit své síly a porovnat výkony s dětmi ze sedmi základních škol do Králík na Den rekordů. Nechyběli anii závodníci z Polska.
Počasí závodům přálo a všechny čtyři disciplíny proběhly bez problémů. Odpoledne byly výkony vyhodnoceny a poté rozdány diplomy a medaile vítězům v jednotlivých kategoriích. Naši školu reprezentovalo pět závodníků z 3. – 5. třídy s nejlepšími výkony v atletice (Ella Kubelková, Julie Chlebníčková, Michaela Hubálková, Vojta Kudláček a Šiman Knápek).
Bohužel jsme si letos medaile nepřivezli, ale bylo to opravdu o prsa. Ella Kubelková se umístila ve skoku do dálky na čtvrtém místě a v hodu medicinbálem také na čtvrtém místě. Šimon Knápek byl čtvrtý v běhu na 300m. Pochvalu a odměnu si však zaslouží všichni, kteří naši školu reprezentovali, protože si vedli velmi dobře.

Skalická Kamila, vychovatelka ŠD

Besídka ke Dni matek
Ve čtvrtek 11. května se konala v prostorách školy besídka ke Dni matek. Hned po přivítání maminek a ostatních hostů je čekalo překvapení. Děti své maminky nakreslily a ty se pak snažily poznat svůj portrét. Někde to byl úkol nelehký, přesto se všem podařilo najít sama sebe. Děti si pro své maminky připravily krátké básničky a pohádku Tři bratři (Šípková Růženka). Kdo tuto pohádku zná, tak také ví, že se v ní často zpívá. O to těžší měly děti nacvičování, jelikož musely zvládnout hru i zpěv. Musím říci, že se tohoto úkolu zhostily skvěle a potěšily maminky, babičky i tatínky svým vystoupením. Nakonec předaly maminkám květinu, přání a dárečky, které každý pro svoji maminku s radostí sám vyrobil.

Skalická Kamila, vychovatelka ŠD

Velikonoční dílny
Jak je již u nás tradicí, poslední den před Velikonocemi jsme pro děti připravili velikonoční dílny. Každá paní učitelka si připraví stanoviště motivované Velikonocemi. Na prvním stanovišti ve školní družině děti vyráběly závěsný mobil – slepičku s vajíčky a kytičkami. Namalovaly si připravené šablony barvami a pomocí barevného lýka navázaly jednotlivé dílky k sobě. Zatímco jich slepičky zasychaly, vyráběly si děti zajíčka na kolíčku na prádlo a slepičku s kuřátky jako velikonoční přání.
Na druhém stanovišti vytvořily děti z dopisních obálek zajíčky. Po otevření obálky bylo uvnitř velikonoční vajíčko opět jako přání k Velikonocům.
Na posledním stanovišti si děti vyzkoušely nejrůznější pokusy s vajíčky. Zjistily, že tvar vajíčka je dokonale promyšlen a rozmáčknout ho rukou není jednoduché. Postavily vajíčko na špičku, aniž by ho naťukly, či jinak upravily, naučily se poznat, které vajíčko je vařené a které syrové a nemusí ho rozbíjet. Předem namočené vajíčko v octě ztratí svou skořápku, tak viděly, jak vypadá bez skořápky a stále drží svůj tvar. Dostaly také vařené vajíčko do láhve pomocí ohně. Domů děti odcházely s připravenou velikonoční výzdobou a novými poznatky o vajíčku.

Markéta Kaňková

Zápis do 1. třídy
Máme zapsané nové prvňáčky! Ve středu 12. dubna přišli do naší školy rodiče se svými budoucími prvňáčky. Bylo nám velkým potěšením je u nás přivítat. Celý zápis se nesl ve velikonočním duchu, jelikož Velikonoce už byly skoro za dveřmi. Děti byly na zápis ze školky výborně připraveny. Bezchybně počítaly kuřátka, poznávaly barevná vajíčka a podle velikosti je seřadily. Krásně ozdobily veliké papírové vajíčko, namalovaly obrázek a na pomlázku uvázaly několik mašlí. Už teď by všichni mohli dostat jedničku. V září se budeme těšit na Anežku Knápkovou, Tomáška Nuna, Slávka Koudelku, Tobíka Költö a na dvojčata Adámka a Matěje Venglovičovi. Věříme, že se jim bude v naší škole líbit.

Markéta Kaňková

Jarní dílny
Blíží se svátky jara - a my jsme jaro oslavili a přivítali na Jarních dílnách, které se tentokrát konaly v Kulturním domě v Horních Heřmanicích. Děti nám zazpívaly, zatancovaly a rovněž jsme do hudební improvizace zapojili rodiče. Anežka si zažila svou premiéru, kde poprvé před publikem hrála na flétnu. Poté si děti za pomocí rodičů zasadily kytičku, vyrobily čápa, kočičku, ozdobily ovečku. Pan kuchař nám připravil občerstvení. Nejstarší děti ráno také pekly. Namotávaly a tvarovaly ptáčky z vánočkového těsta. Sladká odměna a hurá domú. Děkujeme všem rodičům za účast.

Marcela Cacková , DiS

MŠ v Domově pro seniory
Dne 23. března děti z mateřské školy přivezly trochu veselí, Afriky a jara seniorům v Lanškrouně. Upravili jsme naše pásmo, s kterým jsme vystupovali na karnevale a přiblížili Afriku i s rytmem. I zde nás doprovázel hudebník Marcos. Poté jsme měli připravené pásmo písní o jaru. Děti poté rozdaly obrázky, které samy průběžně vyráběly. Děti byly odměněny úsměvy a děkováním za obrázky, které očividně udělaly radost. Děti dostaly drobné občerstvení. Čas čekáním na autobus jsme strávili v tělocvičně, kde nám to uteklo a poté jsme již jeli s chutí na oběd. Děti se přirozenou formou učí sociálním dovednostem a kompetencím.

Marcela Cacková , DiS

Čas s W. A. Mozartem
Děti ze ZŠ v rámci výuky hudební výchovy a děti z přípravného ročníku z MŠ prožily čas s W. A. Mozartem. Příběh o tomto skladateli byl poutavý, naučný i záživný a s Wolfíčkem panďulákem, v rukou pána, který nám ho přijel představit, si děti společně zazpívaly i zatancovaly.


Mgr. Markéta Drábková

Vědecký výlet
Ve čtvrtek 16. března jsme škola i školka vyrazily na výlet do Brna. Cesta trvala asi 2 hodiny. Jeli jsme do Technického muzea a vědeckého parku VIDA!
Když jsme dojeli na místo, byli jsme všichni strašně natěšení. Prohlídka mohla začít. Nejdříve jsme si zkoušeli ovládat robotického dinosaura. Byli tam i dinosauři, kteří dýchali a pohybovali se. Prohlédli jsme si vše v dolním patře a šli jsme o tři patra výš. Tam nás čekala kostra dinosaura. A další různé modely dinosaurů. Po chvíli jsme došli do 3D kina o dinosaurech. Prohlédli jsme si další modely a hurá do Technické herny. V herně jsme se hodně dozvěděli. Byla tam i zrcadlová skříň. Super. Všichni jsme se moc těšili do zábavného vědeckého parku VIDA! Bylo to hodně zajímavé a mohli jsme vidět očima psa, mouchy atd. Nádherná skluzavka, která na konci měla prudkou zatáčku. Líbila se mi také prolézačka. Celý výlet byl hezký.

Viktorka Voglová, 4. ročník

Barevné pondělky
Červené, modré, zelené, žluté a duhové pondělí - bylo pět projektových dní v dané barvě. Hlavně děti z prvního ročníku poznávaly barvy. Každé pondělí děti pojmenovávaly co mají na sobě oblečené v dané barvě, případně jaké doplňky. Bylo vidět, jak se i rodiče zapojili a snažili se vyhledávat jak oblečení, tak různé drobné předměty a doplňky. Většinou děti, které se na to připravovaly doma s rodiči, hned po příchodu ukazovaly s radostí co vše mají. Proto se mnohem více dařilo vést děti k rozvoji řečových dovedností, kdy také cílíme, aby děti mluvily ve větách a věty postupně rozvíjely. Což v tomto se některým opravdu dařilo. Poznání barev a jejich odstínů, vyhledávání, porovnávání - vede k rozvoji matematických dovedností. Za vším se skrývá jistý záměr ....

Marcela Cacková , DiS

Dětský karneval
Tak jako každý rok jsme i letos uspořádali čtvrtého března pro děti karneval na sále kulturního domu. Účast byla opravdu velká a sál se brzy hemžil myškami, princeznami, nevěstami, mimem, černochy, bojovníky, kostlivci, vílami,…
Děti si mohly užít bubnování s Lukášem, zasoutěžit si, vyzkoušet kolo štěstí, zatančit si,… Kdo byl hladový, pro toho měl letos náš pan kuchař připraveny párky v rohlíku a jiné dobroty. Nejhezčí masky byly nakonec oceněny.

V kategorii nejmladších se umístili:
1. Černoch – Tobík Költö
2. Autíčko – Pepíček Bitner
3. Víla Zvonilka – Rozárka Knápková

V kategorii starších dětí se umístili:
1. Hurvínek – Bára Kubíčková
2. Žena Vikinga – Ella Kubelková
3. Mim – Natálka Vávrová
Doufáme, že si děti karneval užily a těšíme se na další kouzelné masky a originální nápady příští rok.

Skalická Kamila

Vítání občánků
V sobotu 21. ledna na obecním úřadě v zasedací místnosti proběhlo slavnostní vítání nových občánků do naší obce Horní Heřmanice. Přivítali jsme mezi sebe Marii Annu Královou, Františka Vernera, Jana Faltuse, Martina Jandu a Matěje Hanzlíčka.
Hned na úvod vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Markéty Drábkové, které zpestřily slavnostní odpoledne svými básničkami a písničkami. Poté k dětem a rodičům promluvil starosta obce pan Tomáš Beran. Rodiče se podepsali do obecní kroniky a děti se vyfotily v kolébce. Pak pan starosta předal maminkám květiny a dárky a poděkoval rodičům i hostům, že přijali pozvání a dostavili se k slavnostnímu vítání nových občánků.

Skalická Kamila

Ať je zima, ať je mráz, nebojí se žádný z nás... měsíc leden se linul v duchu zimního času.
Povídali jsme si o znacích počasí, naučili se je rozlišovat. Dělali jsme pokusy se sněhem - co roztaje dříve. Pozorovali jsme rozmanitost vloček. Stavěli sněhuláky z pet víček, malovali mráz, vystřihovali vločky…Nezapomněli jsme na zvířátka. Která v zimě spí a která ne? Přinesli jsme zvířátkům ke krmelci, do krmítka potravu, aby tuhou zimu lépe přečkala. Učili se stopy zvířat a při procházkách jsme je pozorovali ve sněhu a určovali, komu patří. Naučili se písničku o ptáčcích v zimě, tvořili krmení pro ptáčky…Zavítala k nám návštěva až z Afriky. Tygřík potřeboval pomoci, jak se ve zdejší zimní krajině správně obléknout, aby mu nebyla zima. Společně třídili oblečení, poznávali oblečení hmatem, soutěžili, kdo se oblékne dříve. Tygřík děti naučil básničku o oblečení. Děti malovaly svetry, z vlny vyráběly čepice…Povídali jsme si, jaké vybavení potřebujeme ke sportovním aktivitám a jaké sporty známe. Vyjadřovali jsme sporty a zimní radovánky pantomimou. Zimní čas ukončili olympiádou. Děti zažehly olympijský oheň a soutěžily v hokeji, skoku na lyžích, běhu na lyžích, hodu koulí, třídily oblečení…

Bc. Monika Marková

Biatlon i v naší školce...
Pohár vědy – kategorie předškoláci
I letos se děti z mateřské školy účastní mezinárodní soutěže Poháru vědy. Jedná se o čtyři kola, od ledna do dubna. V lednovém kole nás čekalo plno úkolů. Z oblasti kreativity jsme měli vymyslet souhvězdí. Ale k tomu jsme se museli dozvědět a zjistit co to souhvězdí je. „Ocitli jsme se ve vesmíru“. Četli jsme pohádkou knížku o cestování po planetách. Děti hledaly v encyklopediích, využívali jsme internet. Výtvarně jsme zpracovali naši Sluneční soustavu, o které se v úkolech zmiňuje. Děti si vyrobily vlastní rakety a plnily další drobné úkoly s vesmírnou tématikou. Z oblasti teorie a výzkumu jsme měli zjistit, jak se planety v naší sluneční soustavě jmenují. Jak vypadají. Měli jsme vytvořit model, pomocí provázků a pokynů – jak jsou planety od sebe vzdálené. Třetí kategorie úkolů – praxe a projekt – se stavělo, podpíralo tak, aby věci nespadly. Děti měly za úkol udržet na prstě různé předměty – různých tvarů a velikostí. Stavěly šikmou věž. Nejprve stavěly věže – jak vysoké dokáži, než jim spadnou – a to z různě velkých kostek (stavebnice, prázdné krabice). Poté se pustily do šikmých, ale to už nebylo tak jednoduché. U papírových krabiček děti mohly využít modelínu. Děti jsou šikulky a stavěly a stavěly… Rovněž měly vytvořit panáčka akrobata, který se udrží na špejli a nespadne. K závěrečné zprávě patří fotodokumentace a obrázky dětí. Zde se můžete podívat, jak se dětem dařilo.

Marcela Cacková, DiS.

Tři krále
První týden v lednu nás provázelo téma – Tři krále. Navázali jsme na příběh o Ježíšovi a pokračovali v dramatizaci příběhu. Děti si vyrobily koruny, dokončili jsme Betlém. Naučili jsme se a rytmizovali jsme koledu. Někteří si připomínali – někdo se seznamoval s písní My tři králové jdeme k Vám. A pak jsme se vydali. Byli jsme pozváni a navštívili jsme pana starostu Tomáše Berana a paní Skalickou. V konzumu jsme zastihli paní Kudláčkovou. Dále jsme putovali a brodili se sněhem… viz foto cesta.

Marcela Cacková, DiS.

Vánoční den ve školce
Jelikož nám začaly děti marodit, posunuli jsme si vánoce o pár dní dříve. Děti přinesly ochutnat cukroví, vyprávěly co kdo pekl a ochutnávaly. Jedno dopoledne jsme si opakovali koledy a starší vánoční písně a poté si děti prohlédly, co na ně čekalo pod stromečkem. Bylo z toho hrací dopoledne - společenské hry pro starší, encyklopedie, různé vkládací hry a pomůcky pro nejmladší...

Marcela Cacková, DiS.

Jak to bylo s Ježíškem
Poslední týden v MŠ jsme se věnovali příběhu o narození Ježíše. S příběhem jsme se seznamovali formou dramatiky. Děti byly vtahovány do děje postupně a příběh rozvíjeli. Rovněž průběžně vznikal Betlém. Naučili jsme se písničku Světýlko v nás. Nakonec jsme si příběh sehráli dohromady s dětmi z 1. třídy, zatím co ostatní školáci byli na plavání.

Marcela Cacková, DiS.

Chystáme se na VÁNOCE


Na vánoce se těšíme všichni - a nejvíce děti. Vyráběli jsme, malovali, tvořili, experimentovali, zpívali, nacvičovali... Bylo toho hodně, co děti stihli v předvánočním čase.


Výstava korunovačních klenotů
Poslední prosincový školní týden jsme se se třetí, čtvrtou a pátou třídou vydali do Pardubic, kde jsou na zámku v muzeu vystaveny repliky symbolů české státnosti. Hlavní „hvězdou“ výstavy je svatováclavská koruna, kterou nechal vyrobit Karel IV. ještě před svou korunovací českým králem. Originální koruna se třpytí 96 drahokamy a 20 perlami, umístěnými na 21 až 22 karátovém 1 mm silném zlatém plechu. Na vrchu koruny je umístěn křížek, který údajně obsahuje trn z Kristovy koruny. Replika je vytvořena z pozlaceného stříbra a osazena skleněnými kompozity. Korunu, jablko i žezlo jsme si mohli prohlížet ze všech stran v klidu bez nekonečných front.

Markéta Kaňková

Barevné pokusy
S blížícími se svátky jsme se pustili do pokusů plných barev, aby nám zkrátily čekání na Vánoce. V první části jsme použili barvu, olej a vodu. Zjistili jsme, že se některé látky mísí a jiné nemísí. Co můžeme vytvořit, když přidáme potravinářskou barvu do oleje a vody. Jelikož se barevná voda s olejem nemísí, vypadaly barevné kapky jako korálky, se kterými jsme si mohli pohrávat. Pak jsme sledovali, co se s barevnými kapkami děje, když ve skleničce máme kromě oleje také vodu. Ve druhé části jsme použili k barevným pokusům mléko, na jehož hladině jsme vytvářeli pomocí inkoustů a potravinářských barviv různobarevné skvrny. Jaké bylo naše překvapení, když se do mléka přidal saponát. Skvrny se náhle smísily. Nechť je pro vás nový rok také plný překvapení, která vám přinesou radost a úsměv na tváři.

Markéta Kaňková

Plavání
Letos na podzim jsme začali jezdit s dětmi z naší druhé až páté třídy a Základní školou Výprachtice na plavecký výcvik do České Třebové. Děti se během deseti dvouhodinových lekcí zdokonalují v jednotlivých plaveckých stylech. Plavecký výcvik jim však přináší i spoustu nových zážitků a zpestřuje tak výuku tělesné výchovy. Děti si během lekcí posilují zádové svaly, rozvíjí své orientační schopnosti, učí se spolupráci, soustředění,…
Pro zpestření výuky instruktorky využily i velmi oblíbenou jízdu na tobogánu, aerobik ve vodě či plavání v pyžamu. Na závěr výcviku děti dostanou svá „MOKRÁ VYSVĚDČENÍ“, aby mohly posoudit, jak se zlepšily a kde mají ještě své rezervy.

Skalická Kamila

Vystoupení pro seniory
7.prosince naši nejmladší jeli rozdávat radost do Penzionu pro seniory v Lanškrouně. Vystoupení se jim moc povedlo. Nejen pohádkou, ale i svými dárečky, které sami rozdávali - přispěli k vánoční atmosféře. Natálka Beranová zahrála na zobcovou flétnu Ódu na radost, a vánoční písně. Poté jsme se zašli podívat na vánoční strom a Betlém, který vytvářela Tobíkova maminka. Plni zážitků jsme se vraceli do Heřmanic.

Marcela Cacková, DiS.

Čertíci
Téma čertíci nás provázelo celý týden. Seznámili jsme se s Mikulášskou pohádkou. Vyráběli jsme celé peklo. Poté nás v pekle navštívili čerti, Mikuláš a anděl. Některé děti se zpočátku bály, ale strach z nich vyprchal. Děti dostaly koledu. Naopak jsme jim společně zazpívali. Čertíci "pokoušeli" děti, povídali si s nimi. Anděl rozdával bonbóny a Mikuláš měl vše pod dohledem. Děti darovaly obrázky a poté se všichni společně vyfotili a rozloučili. Také nás čekali pekelné soutěže a tance, za které byly rovněž odměněni.

Marcela Cacková, DiS.

Martínek má dneska jmeniny
Martínek má dneska jmeniny.... Popřáli jsme, zazpívali, pochutnali si. Děkujeme
Marcela Cacková

Povídání o lese
Nejstarší děti byly v divadle v Lanškrouně a my ostatní jsme si povídali o lese. Prvky dramatiky jsme rozvíjeli poznání o lese. Anička přinesla upečené perníčky. Téma týdne byla Perníková chaloupka. A tak Anička s maminkou se daly do pečení a zpestřily nám téma. Dětem perníčky moc chutnaly. Na konci týdne jsme si pohádku zdramatizovali a hodně jsme se u toho pobavili.

Marcela Cacková

Podzimní toulání
Občas jsem se se staršími dětmi zatoulala... Ale bylo to krásné toulání. Hromady barevného listí, houby a květiny... Poznali jste kam nás nohy donesly?Marcela Cacková

Podzimní čas
Toto je celkem nevyčerpatelné téma. Výroba - pracovní a výtvarné činnosti: draci, ježci, stromy, strašidla, dýně ... Matematické představy s kaštany. Senzomotorická cvičení s využitím písmenek. Počasí - dramatickopohybová improvizace - co dokáže déšť. A mnoho dalšího...


Marcela Cacková

JABLÍČKO SE KUTÁLÍ ...
Byla básnička, která nás provázela tento týden. Téma ovoce (podzimní) bylo pro děti blízké. Starší děti vysvětlují mladším co jsou blumy a švestky... Ukázky probíhaly tak, že děti zapojily všechny smysly. Děti měly nachystané cestičky, které je dovedly ke koši, kde bylo ukryté ovoce. Hmatem poznávaly, které ovoce by to mohlo být. Chuť a vůni poznávaly při ochutnávkách, které probíhaly téměř denně. Společně jsme pekli záviny. Děti se podílely na všem. Od krájení jablíček po snědení již upečeného závinu. Společně jsme chystali kompot a ovocný čaj. které nám pak pan kuchař uvařil. Ano, podzim je pestrý, ale také chutný....

Marcela Cacková

Adventní zastavení
V sobotu 3. prosince jste se mnozí z vás přišli podívat na adventní vystoupení vašich dětí, vnoučat - našich dětí a žáků z mateřské a základní školy. Děti z mateřské školy předvedly krásné představení pohádky O Šípkové Růžence doprovázené zpíváním a tanečky i těch nejmenších dětí. Vymyslet představení, ve kterém zapojíte děti od dvou do sedmi let, není jednoduché. A výsledek byl úžasný. Děti byly vynikající. Velké poděkování patří paní učitelce Marcele Cackové a paní učitelce Monice Markové.
Ale vymyslet také něco pro školáky vyžaduje velké úsilí, spojit divadlo s muzikou, zpíváním. A potom neustálé trénování, procvičování, učení zpaměti a stále pořád dokola. Zazpívat před plným sálem je pro někoho velkou výhrou nad sebou samým. Myslím, že vzpomínka na Mrazíka v podání školáků opravdu stála za to. Školáci do svého výkonu dali mnoho a vystoupení se jim podařilo na výbornou. Na začátku však byla paní vychovatelka Kamila Skalická a paní učitelka Markéta Drábková, které vše vymyslely a nacvičily s dětmi. I jim patří poděkování. Stejně jako Daně Hejlové a Otovi Novotnému, kteří ochotně pomáhali „v zákulisí“.
Děkujeme za návštěvu. Snad jste načerpali také inspiraci na vánoční výzdobu z výrobků dětí, kterých bylo všude plno. Vánoce tu budou „co by dup“ a já bych vám ráda popřála jménem svým i jménem zaměstnanců školy Vánoce prožité v radosti a štěstí se svými blízkými.

Markéta Kaňková

projekt - Sv. Martin
11. listopadu jsme měli celodenní projekt o Svatém Martinovi. Chumelilo nám a k tomu jsme si zazpívali píseň Přijel k nám bílý kůň a to hned několikrát, protože je to krátká, ale veselá a rytmická skladbička. Zdramatizovali jsme si příběh o vojákovi, který se jmenoval Martin. Starší děti vytvářeli koláže a mladší děti zdobily koňské podkovy.Rovněž nám pan kuchař upekl Martinské rohlíčky. Také jsme slavili s naším Martínkem ve školce. A když jsme šli ven, čekalo nás příjemné překvapení. Sněžilo. A tak se nám hodily pranostiky, které jsme si vysvětlovali. Jedna z nich nám sdělila - Je-li na Martina bílo - oteplí se a poté na Mikuláše opět bílá peřina. Tak letos pranostika vyšla. Doufejme, že nám sníh vydrží i déle než na Mikuláše a snad budou i bílé Vánoce, které by jsme dětem moc přáli.

Marcela Cacková

Co je u nás nového
Děti z první třídy, které dostaly svou první knihu.....SLABIKÁŘ!
Mikroregion Severo-Lanškrounsko nás navštívilo v podobě Mikuláše, čerta a anděla.
Divadlo v Lanškrouně...Pohádky do kapsy.

Mgr. Markéta Drábková - Jozová

Mikuláš, anděl a čerti na návštěvě v naší škole a školce.
Klikni ZDE

Marcela Cacková

Německo aneb můj první týden v zahraničí
V neděli 6. 11. ve 4:20 jsme se sešli na vlakovém nádraží v České Třebové. Ve 4:49 nám jel vlak, rozloučili jsme se a nastoupili. Dojeli jsme do Prahy a nastalo 50 minut volna. Nudili jsme se. A tak jsme se s Terezkou vozili po schodech. Nastoupili jsme a jedeme do Chebu. V Chebu přestupujeme do německého vlaku. Když jsme dojeli do Limbachu, naše zavazadla se naložila do auta. Já jako jediná jedu autem. U ubytovny jsme si vše prohlédla. Když došly děti, ubytovali jsme se. Máme s holkami pokoj číslo 1.
V pondělí nás čekala lesní rallye. Bylo to fajn. Přijela také první skupina Němců. Seznamovali jsme se hrou s klubíčkem a odpoledne dělali gelové svíčky.
V úterý jsme jeli na pit-pat a minigolf do Eibenstocku. Odpoledne jsme byli na bobové dráze, jela jsem dvakrát s Míšou. U bobové dráhy byl přírodní zapeklitý labyrint. Ale nakonec nám Natka poradila cestu ven. Bylo to SUPER! Protože jsme tam uviděli SUPER prolézačky. Po výletě první skupinka Němců odjela.
Ve středu jsme byli na horolezecké stěně. Strašidelně mě to bavilo. Přijeli Němci, seznámili jsme se. A dělali jsme šátky z hedvábí. Potom jsme měli olympiádu se čtyřmi disciplínami: foukání vaty, běh se svázanými nohama s kamarádem, stavění plechovek, házení holínkou na cíl. Ve čtvrtek jsme jeli do Muzea kosmonautiky, kde jsme se dívali na film o kosmonautech. Mohli jsme vlézt do raketoplánu. Pak jsme navštívili skokanské můstky v Klingenthalu. Nahoru jsme vyjeli lanovkou, která se podobala vozíčkům na bobové dráze, akorát byla pro čtyři lidi. Pak ještě výš do takové bubliny výtahem. Bylo to fajn. Pak jsme si to namířili do aquaparku. Tam byl tobogán a skluzavka. Byla jsem jen na skluzavce. Na té měl být skokánek, ale mně se to tam zastavilo, tak jsem si stoupla a sjela ten sráz.
V pátek jsme stříleli z laserové zbraně a soutěžili v biatlonu. Moc mě to nebavilo. Po obědě jsme šli dva kilometry do obchůdku v Limbachu. Cestou jsme viděli osly. Když jsme se vrátili, začali jsme balit.
V sobotu odjíždíme stejnou cestou jako v neděli. Možná bych jela znovu.

Viktorka Voglová, 4. ročník

"Dneska mám oslavu!"
Děti hlásí od dveří... a podávají tašku (košík, krabici..) plnou ovoce. Jsem moc ráda, že si takto zdravě užíváme mlsání. Není to pouhý svátek nebo narozeniny, ale je to celý rituál. Děti se těší na svou písničku, na svou svíčku a následně i na gratulace. Poté pyšně nabízejí....

Marcela Cacková


Pochůzka s lampiony
"Jednou v noci při setmění, děti v strašidla se mění. V okně dýně, uvnitř svíčka, strašidelná máme trička...." takhle děti začínaly svůj noční pochod s lampióny. Téma podzimu nám nahrávalo a strašidla k tomu patří. Děti vyráběly různé podzimní i strašidelné dekorace, lucerničky aj. Vytvářely si košíčky na "koledu" odměnu. Rovněž pekly a slepovaly linecké cukroví. Společnými silami jsme dlabali dýně.

Děti se na akci těšily, ale počasí nám nepřálo. Odložili jsme noční putování o jeden den a vyplatilo se. Nezmokli jsme. Děti čekaly čtyři čarodějnice - Heřmína, Hermelína, Serafína a Adél. Celkem bylo zapáleno více než 100 svíček, což se ani nezdálo. Děkujeme moc rodičům, kteří přispěli nejen ke koledě dětí, ale i k výzdobě. Pohádko-strašidelnou atmosféru vytvářely i děti ve svých kostýmech.
Podívejte se sem.

Marcela Cacková

O Šípkové Růžence
Kde roste růže šípková? To se vydaly zjistit starší děti. Nemuseli jsme za devatero .... jako v pohádce, ale stačilo vyjít kousek od školky. Děti si všímaly změn, které nastávají v podzimní přírodě. Poté jsme si uvařili šípkový čaj a vyrobili hrníček. Pohádku jsme dramatizovali a náramně jsme si to užili všichni. Děti byly pilné jako včeličky, plnily různé úkoly.

Marcela Cacková

Pradědovo muzeum
27. září se naše škola vypravila do Pradědova muzea v Bludově. Do Štítů nás odvezli rodiče a dále jsme pokračovali autobusem až do Bludova. Po příjezdu do muzea jsme se nasvačili a pak nás čekal výukový program, kde se děti dozvěděly zábavnou interaktivní formou spoustu zajímavostí o flóře a fauně Jeseníků. Rozeznávaly zvuky zvířat, hrály hry o přírodě a zjistily například, jak je hebká jelení kůže a jak žili lidé dříve. Staly se z nich mlynáři, hospodský, obchodníci…
Po skvěle připraveném programu nás čekal oběd a přírodní dětské hřiště. Tam si děti vyzkoušely kuličkovou rychlodráhu, tunely, klouzačky, podzemní telefony, lanovku,…
Na pořádném výletě nesmí chybět i nákup nějaké té dobrůtky a tak jsme i my nakupovali a mlsali. Ve 14:00 hodin jsme se linkovým autobuse vydali na cestu zpět domů. Počasí nám vyšlo a byla to opravdu zábava.

Skalická Kamila, vychovatelka ŠD

Jestlipak jste už letos pouštěli draka?
Na začátku září se děti ve školní družině seznamují a poznávají nové kamarády. Pro prvňáčky je to prostředí úplně nové a tak se všichni snažíme, aby se zde cítili dobře a bezpečně. Společně hrajeme různé hry, malujeme, vyrábíme a podnikáme výlety do okolí školy. Letošní slunečný podzim nám už několikrát umožnil pouštět draky na kopci za hřištěm. Byla to opravdu povedená zábava, ale také velká dřina dostat draky nahoru. Některým dráčkům se zamotaly provázky, jiným se během honičky ve větru ztratil ocas. Občas nám drak uletěl a museli jsme ho chytat. Nakonec jsme společně překonali všechny obtíže a měli radost z krásného pohledu na vznášející se draky na obloze.

Skalická Kamila, vychovatelka ŠD

Bramboriáda
Poslední dny děti nosí vzorky výpěstků - nejen ze zahrady. Povídáme si o zelenině. Dramatizujeme pohádku O veliké řepě a plno dalších činností. Dne 21. září děti měly projektový den - BRAMBOROVÝ. Ráno děti čekala interaktivní výstava, kde bylo vše co se týkalo brambor. Povídali jsme, malovali, vytrhávali brambory... Děti poznávaly jak rostou brambory, sklízí se, k čemu se používají a jak.... V tělocvičně nás čekala netradiční pomůcka - náklaďák plný brambor. Běhalo se, skákalo, sbíralo... Po svačince jsme si zazpívali Princeznička na bále. Děti se doprovázely na hudební nástroje. Poté jsme dostali od pana kuchaře uvařené brambory na loupačku. Tobík, Anička a Anežka loupali a dali nám ochutnat. A tak jsme poznávali rozdíl mezi syrovou a vařenou bramboru. Poté co jsme vařené snědli, ze syrových jsme navlékali korálky pro princeznu. Venku nás čekala "bramboriáda" - zábavné soutěže, jak jinak než s bramborami. Za odměnu děti obdržely diplnom. Kdo vydržel a spinkal ve školce - vyráběl postavičky z brambor. Chcete-li vidět více navštivte naší fotogalerii.

Marcela Cacková

Jak pejsek s kočičkou myli podlahu
Pejsek a kočička nás provázeli dalším obdobím. Seznámili jsme se s pohádkou. Přivítali jsme Adámka a Matěje. Slavili s Tobíkem a Pepíčkem. Děti byly vyzvané – aby nosily mýdla. Udělali jsme si voňavou výstavu. Vyráběli jsme pejska a kočičku. Dětem se opravdu moc povedly. Všichni kroužili klubíčka pro kočičku a někteří i přidali vytrhanou kočičku a tak nám vznikla koláž. Rovněž jsme věšeli prádlo jako pejsek a kočička. Vytvářeli jsme bubliny, ale mýdlo jsme nejedli.

Marcela Cacková

Ahoj školko – ahoj děti
Nový školní rok – nová přátelství… Děti nastupují postupně, hlavně ty nejmladší. Poznáváme se, hrajeme různé hry, dovádíme. Děti měly za úkol nosit fotografie či pohlednice, kde trávily prázdniny. Rády vyprávěly a ukazovaly obrázky. Také malovaly, kde byly, jaká místa navštívily. Letní počasí nás provázelo, tak jsme hodně času trávili venku. Kluci vybudovali hrad s vodním příkopem. Co by to bylo za vodní příkop bez vody – byla i voda.

Marcela Cacková

NOVÍ ŠKOLÁCI - prvňáčci přišli s úsměvem
Ve čtvrtek 1. září 2016 se slavnostně otevřely dveře Základní školy v Horních Heřmanicích. Společně s rodiči prvňáčků jsme usedli ve třídě ZŠ, kde měli žáci 1. třídy připravené dárečky, ať už v podobě školních potřeb, tak i plno dalších, které využijí během školního roku. Přivítání pana starosty Tomáše Berana a paní ředitelky Markéty Kaňkové proběhlo hned v úvodu, potom jsme si poslechli státní hymnu. Úvod a zahájení školního roku jsem já, třídní učitelka 1. a 3. třídy, motivovala a připravila na téma OLYMPIJSKÉ HRY V Riu, které o prázdninách probíhaly. Každý prvňáček dostal svůj barevný olympijský kruh (z důvodu většího počtu dětí než olympijských kruhů se některé barvy musely dokreslit). Tyto kruhy se staly našimi olympijskými kruhy ve třídě a budou dětem stále na očích. Budou jim sloužit jako motivace a zpětná vazba jejich práce, soutěžení, překonávání překážek a také jako ukazatel při dodržování pravidel a správného chování. Jako první úkol v jejich desetiměsíční práci ve škole nám děti ukázaly výskok do výšky s pokusem o nejdelší čáru křídou na tabuli. Samy děti se postupně představily svým spolužákům a kamarádům ze školy a sdělily nám, jak se měly o prázdninách. Tím odstartovaly svoji povinnou školní docházku a my jim přejeme mnoho úspěchů ve škole, ale i v životě.

Ema Benešová
Natálka Beranová
František Bitner
Jan Kobza
Monika Kubelková
Nela Šípová
Vojtěch Vávra
Sofie Zakusilová

Mgr. Markéta Drábková - Jozová

NOVINKY