Fotogalerie 2015/2016

Konec roku v MŠ
Rok utekl jako voda a z předškoláků máme prvňáčky. Děti si užily závěrečný program, kterého se plně účastnily. Staly se součástí Cirkusového příběhu. Splnily zkoušky, aby mohly jít do školy. Poklekly před králem zvířat, a mečem byly pasovány na školáky. Dostaly šerpu a dárek od paní učitelek z mateřské školy. Rovněž si s rodiči zasoutěžili v poznávání vlajek. Samozřejmě děti nedaly rodičům ani šanci některou poznat. Také byly oceněny za soutěž Pohár vědy, kde opět vzorně reprezentovaly naší školku. Rodiče a hosté si mohli prohlédnout práce dětí a nakonec pro všechny čekalo drobné občerstvení. Ať se Vám všem daří ve škole!!! A ostatní? Ahoj opět po prázdninách.

Marcela Cacková

Budislav
Tradiční třídenní pobyt na Budislavi letos začal nevšední prohlídkou Litomyšle. Naším průvodcem byl vážený občan města Litomyšle rytíř Toulovec. Provedl nás historicky důležitými místy města, seznámil nás s osobnostmi, které výrazně zasáhly do historie města i celého státu. Navštívili jsme nejmenší park v Evropě, prohlédli si město z klášterní věže a na závěr nás čekala prohlídka zámeckého sklepení s Toulovcovým překvapením. Po tomto seznámení s Litomyšlí jsme pokračovali na Budislav.
Tady děti čekalo spousta zábavy s kamarády, spaní ve stanech, her a dobrodružství. Ve čtvrtek jsme se vydali do Toulovcových maštalí, podívat se, kde se údajně rytíř Toulovec ukrýval. Je tu plno skalních zákoutí a úkrytů, což se dětem velmi líbilo. Celý den byl zakončen noční hrou a poznáním, že v noční přírodě se dá zažít něco nepoznaného.
Výlet na Budislav už je předzvěstí konce školního roku a začátku prázdnin. Popřejme dětem krásné prázdniny, ať poznají nová místa naší vlasti a v září se budeme těšit, že nám povypráví své zážitky a podělí se s kamarády o to, co o prázdninách prožili. Vám všem našim čtenářům přejeme pohodové léto a klidnou dovolenou. Všem zaměstnancům školy děkuji za odvedenou práci a přeji příjemnou zaslouženou dovolenou.

Markéta Kaňková

Den Rekordů v Králíkách
Tak jako každý rok jsme si i letos jeli poměřit své síly v mezinárodním atletickém klání žáků základních škol v Králíkách. Odjížděli jsme ráno 1. června plni očekávání a nadšení autobusem. Počasí nám přálo a děti bojovaly opravdu ze všech sil. Letos naši školu reprezentovali Barbora Kubíčková, Ella Kubelková, Jan Koudelka, Šimon Knápek a Vojtěch Kudláček. Sportovní zápolení probíhalo v těchto atletických disciplínách: skok do dálky, hod míčkem, běh na 50m, běh na 300m.
Všichni závodníci si vedli velmi dobře a Šimon Knápek si dovezl dvě stříbrné medaile a to ze skoku do dálky a běhu na 300m. Všem závodníkům moc děkujeme za odvedené výkony a reprezentaci naší školy.

Skalická Kamila

Besídka ke Dni matek
Ve středu 11. května odpoledne byla tělocvična naší základní školy plná rodičů, prarodičů a sourozenců, kteří se přišli podívat na vystoupení dětí ke Dni matek.
Děti maminkám a hostům zahrály pohádku O dvou sestrách, kterou nacvičovaly v dramatickém kroužku. Některé se do role opravdu vžily a překvapily svým výkonem. Přednesly i básničky, zazpívaly písničky a s kroužkem bubnování zahrály na hrníčky rytmickou linku – píseň, ke které vymyslely melodii a text. Nakonec maminkám předaly vyrobená přání, ušitou květinu a šperk, který samy vyrobily. Věříme, že besídka byla nejen pro maminky příjemně stráveným odpolednem.

Skalická Kamila

Zdravotnická soutěž 4. května
Jako každý rok, také letos se děti z naší školy připravovaly na zdravotnickou soutěž. Scházeli jsme se každý týden a trénovali ošetření zranění. Děti se naučily ošetřit popáleniny, zlomeniny, krvácení z rány, těleso v ráně, bezvědomí a samozřejmě přivolat záchrannou službu. Vyvrcholením je soutěž v Ústí nad Orlicí, kterou pořádá Český červený kříž. Zde si děti ověří, zda vše, co se naučily, dokáží použít a zranění ošetřit pod dohledem rozhodčích. Většina dětí letos jela poprvé a musím je všechny pochválit, protože si s každým zraněním dokázaly poradit. Byla tu však i lepší družstva, ale umístění našich dvou družstev na pátém a sedmém místě si zaslouží pochvalu. Soutěže se zúčastnily tyto děti: Míša Hubálková, Viktorka Voglová, Šimon Knápek, Vojta Kudláček, Marjánka Kryvlyak, Jůlinka Chlebníčková, Markéta Nunová, Štěpánka Drexlerová, Barunka Kubíčková a Vláďa Injajev.
Zdravotnický kroužek navštěvují také děti z druhého stupně, které již naši školu nenavštěvují, ale pravidelně se scházejí pod vedením pana Vladimíra Mejty ve škole a na soutěž se připravují. Zranění jsou zde již komplikovanější, musejí navíc ovládat resuscitaci a rozhodčí jsou daleko přísnější. Na soutěži obsadili druhé místo, a proto jim patří velká gratulace. Soutěžila Eliška Horáková, Sabina Hubálková, Eliška Kudláčková a Filip Beran s Honzou Chládkem.

Markéta Kaňková

Čarodějnice ve škole
V pátek 29. dubna se naše škola proměnila ve školu čarodějnic a čarodějů. Dopoledne se všichni učili v duchu čarodějnické výuky. Vyrobili si čarodějnice a pavouky, které využili odpoledne ve školní družině během soutěží. Než si čarodějnice a čarodějové mezi sebou poměřili své síly, ušili si škapulíře proti kouzlům jiných čarodějů. Ty pak využili na jako úschovnu na sladké odměny za soutěže. Během nich si všichni vyzkoušeli jízdu na koštěti, hod koštětem, házení ropuchami do kotlíku, závod v namotávání pavouků a další čarodějnické aktivity. Celý den jsme si užili a těšíme se na příští rok.

Skalická Kamila

DEN ZEMĚ VE ŠKOLCE 22. DUBNA 2016
Po příchodu do školky děti čekaly dílničky. Byla připravená různá stanoviště. Děti měly nachystané encyklopedie, knihy s tématikou Země, život na Zemi. Listovaly, prohlížely, samy mezi sebou vedly diskuse nad obrázky. Nejvíce děti zaujala kniha Zázraky přírody. Jsou zde nádherné fotografie. A co děti především zaujalo? – Byla to vývojová stádia včel, pavouků, prostě hlavně hmyzu. Přidali jsme k tomu modely. Dále děti vytvářely dopis pro naší planetu Zemi. Každý podle svého maloval obrázek a vyjádřil pro ni přání. Starší děti cestovaly bludištěm – odpady a kam s nimi. Kdo chtěl, vymalovával tematické omalovánky. Ale hlavně každý vytvářel svojí koláž – Země. Vystřihovaly obrázky dle svého výběru, lepily a diskutovaly… Po svačince jsme zpívali píseň – opět o naší planetě. Poté jsme se vydali na společnou stezku, kde na nás čekaly úkoly. Děti hledaly bylinky, vyhledávaly obrázky a určovaly stromy, listy. Na jiném stanovišti hledaly obrázky domácích zvířat a jejich mláďátek. Také se snažily vysvětlit, kde se bere voda v potůčku, ke kterému jsme došli. Úkoly byly úměrné pro všechny děti a děti byly jimi zaujaty. Úkoly nám určila Moudrá kniha Heřmíny. Po návratu do školky, děti byly překvapené, co se to stalo. Před budovou byly na trávníku „odpadky“. Děti nejprve řešily- „Kdo to udělal? Proč to udělal?“ Samy rozhodly, že to uklidí, aby to tu bylo hezké. Samozřejmě vše bylo předem připravené a děti se zachovaly na výtečnou. Proto byly po zásluze odměněné diplomem. Odpoledne si takzvaný odpad – roztřídily na papír, plasty, kov a dozvěděly se více o recyklaci.

Cacková Marcela, DiS.

Jarní vycházky
Pokud to bylo možné, vyrážela jsem s předškoláky poznávat okolí. Některé děti se dostávaly na místa, kam běžně nechodí. Pozorovali jsme změny v přírodě. Často jsme vyplašili srnky. Děti si vycházky užívaly...


Marcela Cacková

3. kolo Poháru vědy
Máme splněné úkoly třetího kola. Co a jak jsme plnili si můžete prohlédnou v sekci Mateřská škola - Aktuality.Marcela Cacková

Aprílová pohádka
Opět k nám zavítalo divadlo Jojo se svou Aprílovou pohádkou. Co je to apríl - děti věděly. Fanoušek hned napálil obě paní "divadelnice". Pohádka byla veselá. Vodník měl svou milou čarodějnici a té škodili skřítci. A tak se musel vodník snažit a celou věc napravit. Nakonec vše dopadlo dobře. Jako vždy, děti byly vtaženy do děje, napovídaly, tancovaly, zpívaly... Děkujeme.

Marcela Cacková

S kuřátkem Píp aneb jaro vítáme tě
Opět jsme si připomínali znaky ročních období. Jaro jsme vítali zpěvem, malovali a tvořili . Připomínali jsme siprvní jarní květiny. Vyprávěli jsme si o zvířecích "rodinách" a tak jsme nejen rozvíjeli poznání a slovní zásobu, vedli děti k vypravování, ale také jsme tvořili. Mnohé z toho si děti odnášely domů k možné velikonoční dekoraci.

Marcela Cacková

Komunikace na dálku
bylo téma dalšího kola Poháru vědy. CO je telefon, vytvořit telefon. Jaké známe jiné komunikační prostředky ....V další části vytvořit LOGO týmu... Více v sekci MŠ aktuality.


Marcela Cacková

Pohár vědy
A je to tu - 1. kolo. Jedním z úkolů bylo vytvořit maskota týmu. Vytvořili jsme Chytrolína, který má pod kloboukem. Poté jsme měli zapojit kamarády ze školy a širokou veřejnost ke stavbě vlaštovek, což se nám úplně nezadařilo. Ale někteří rodiče ze školky se pustili do skládání a skládali a skládali a vznikaly úžasné modely, z kterých měly děti velkou radost. Poté jsme zjišťovali, která vlaštovka jak letí a která letí nejdále.
Také jsme vyráběli rakety a mimo jiné nám vznikl tým 01X Heřmánci, kteří si vyrobili svou raketu a přistáli s ní na karnevale, kde jste je mohli vidět. Také jsme v rámci letadel společně vytvořili letadlo, které pilotuje Vojtík. Pokusy s raketami se nám zcela nevydařili a tak jsme ztratili nějaký bodík. Nevadí jdeme dál, o tom to je... Více se můžete dozvědět v sekci MŠ - Aktuálně.

Marcela Cacková

Odpolední muzicírování
I odpoledne může být pěkně živo a veselo. Rozdáme si bubny a jiné hudební nástroje a prostě to "rozbalíme". Čas nám u toho utíká a my přezpíváme jak nové, tak starší písně. Zpíváme si na přání ...


Marcela Cacková

Jaro se nám hlásí
Opět jsme zavítali k Beranom. Narodila se kůzlátka. Děti se každoročně na tuto návštěvu těší a již se dotazovaly, kdy už se narodí. Dočkaly se. Také jsme si mohli prohlédnout papoušky, které chovají. Děkujeme za pozvání.


Marcela Cacková

PROJEKTOVÝ DEN – VELIKONOCE - V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ráno 16. března uvítaly děti ve školce zaječice Marcela, Zuzka a Katka. Děti si také vyrobily zaječí čelenku a staly se členy zaječí rodiny. Mezitím, jak přicházely děti a vyráběly, jsme se pustili do pečení. Pan kuchař nám připravil kynuté těsto a malí zajíčci si procvičovali jemnou motoriku a trpělivost při práci s těstem – mačkání, koulení, válení, tvarování a zdobení. Jak se nám povedli, mohli ocenit účastníci odpoledního programu. Děti se nám u pečení prostřídaly a mezitím hledaly cestu v bludišti, nebo dokreslovaly a obtahovaly kraslice. Společně jsme se protáhli při zaječí rozcvičce a děti plnily zaječí disciplíny, které prověřovaly obratnost, rychlost, orientaci, ale také rovnováhu.
Po zdravé svačince se děti rozdělily do dvojic. Nejstarší s nejmladšími společně tvořili obrázky – koláže. Jak jinak – zaječí s využitím dekoračního papíru a materiálů. Poté se vydali na hledání vajíček. Vajíčka byla všude – ve třídě, v šatně, v koupelně, v tělocvičně. Všichni měli svůj košíček, který jsme vyráběli den předem. Chodili a hledali opět ve dvojicích. A neměli to jednoduché. Museli najít dvě od každé barvy, ale muselo být na nich jejich jméno. Děti hledaly se zaujetím a s radostí přiběhly, když měly splněno. A byl tu poslední úkol. Přilákat a přivítat jaro. Zpívali jsme a recitovali venku, pěkně kolem břízy, dali zaječí taneček. Poté děti, hlavně nejstarší vázaly barevné pentle na keř a věšely vajíčka.
Od 15.00 hodin děti čekal společný program s rodiči. Tentokrát jsme se loučili se zimou a vítali jaro hudební improvizaci za využití orffovských nástrojů. Zvesela jsme rytmizovali říkadla o zvířátkách a zazpívali dvě písničky s velikonoční tématikou. Program zakončila Barunka Kubičková s Natálkou Beranovou svou hrou na flétnu. Poté nás čekalo povídání paní Hylmarové z Pardubic – s tématem Velikonoce v zemích EU. Děti i rodiče se dozvěděli, jak se slaví Velikonoce v jiných zemích, jaké jsou zvyky a tradice. Rovněž nám připomenula jak je to u nás v ČR a nakonec děti čekal kvíz. Povídání bylo zpestřeno promítáním.
Káva, čaj, řezy, upečení zajíčci – to vše nás čekalo k občerstvení a k posezení. Rodiče si s dětmi zasadili hyacint, nazdobili. Také tvořili zápich – slepičku.
Celý den byl pro děti pestrý. Doufám, že rodiče strávili příjemné odpoledne se svými dětmi. Děti si odnášely vše, co během dne vytvořily, ale i sladké odměny v košíčku.

Marcela Cacková, vedoucí učitelka MŠ

Velký výlet do Prahy
V pátek 4. března jsme jeli do Lanškrouna z Heřmanic. Z Lanškrouna do České Třebové a pak do Prahy. Jeli s námi také předškoláci. Byla to dlouhá cesta a tak jsme si ji zkrátili hraním karet. Tramvají jsme jeli do Divadla Spejbla a Hurvínka.
V divadle jsme viděli několik obrázků z různých příběhů Spejbla a Hurvínka. Byli jsme na představení Hurvínkova nebesíčka. A měli pro nás překvapení! Viděli jsme velké loutky Spejbla a Hurvínka, které jsme mohli ovládat pevnými provázky. Na jevišti v divadle byla nádherná opona a hezky vyvýšené sedačky pro diváky. A představení začalo. Začalo to tak, že Hurvínek a Mánička chtěli vylovit pulce. Tedy Mánička. Měli úkol z přírodopisu o zvířecí řeči. Ale Hurvínkovi se jaksi nepovedlo naučit Žeryka mluvit lidskou řečí. A rozzlobil se na něj. Žeryk se rozhodl odejít z domova. Ptáte se, co bylo s pulcem? Chytli ho. Ale nebylo to dobré, Mánička si myslela, že když pulce Břetislava políbí, že se z něj stane princ. A Hurvínek si myslel, že když Mánička políbí pulce Břetislava, že z ní bude ropucha. A teď se vrátíme k tomu, kam Žeryk šel. Žeryk šel to domu zvaného Nebesíčka. A šel do skříně Kostitřasky. Hurvínek a Mánička ho hledali a našli. Vrátili se všichni domů a byl konec.
Pak jsme jeli metrem z Dejvické na Můstek. Došli jsme na Neviditelnou výstavu na Novoměstské radnici. Chvíli jsme si hráli s hrami pro nevidomé. Pak jsme šli do velké tmy. Ohmatávali jsme různé předměty. Pak jsme došli do baru, kde jsme si mohli něco koupit (stále ve tmě).
A nastal odjezd. Když jsme dojeli do České Třebové, nešťastně nám ujel vlak. Tak jsme čekali. A to byla příčina toho, že jsme přijeli později. Líbila se mi Neviditelná výstava, aspoň jsme se něco naučili.

Viktorka Voglová, 3. ročník

Bedřich Smetana
V pondělí 15 .února proběhl v mateřské škole program o Bedřichu Smetanovi. Zúčastnily se ho nejen děti za školky, ale i ze základní školy. Malý ,,Bedříšek“ nás provázel celým svým životem. Děti získaly spoustu zajímavých informací a poslechly si nejznámější skladby. Dověděly se, kde se Bedřich Smetana narodil, jak se mu dařilo či nedařilo ve škole, proč v dospělosti odešel na dva roky do Göteborgu a jaká nemoc ho ve stáří postihla. Také hádaly název lidové písně, která se ukrývala v symfonické básni Vltava. Všichni nadšeně zpívali, muzicírovali, tancovali. Program se velice líbil a pobavil.

Zuzana Kopecká

Projekt Telefon
Únor roku 1876 se nese ne znamení vynálezu telefonu. Jako vynálezce je uváděn Alexander Graham Bell. Vydali jsme se proto po stopách telefonu. Jedno dopoledne jsme věnovali tomuto vynálezu, který nás provází každý den. Děti vyhledávaly informace o historii telefonu, dověděli se, jak vypadal ten úplně první a jak jeho vývoj pokračoval. Před telefonem se lidé dorozumívali pomocí Morseovy abecedy, což si také děti vyzkoušely a v morseovce četly. Vyhledávaly jména a čísla v telefonním seznamu, řadily jména podle abecedy, vážily různé druhy telefonů, jeden si mohly rozebrat a kupodivu ho opět správně složily. Samozřejmě jsme si také připomněli zásady telefonování a všichni si opravdu zatelefonovali. Jedním z úkolů bylo také napsat básničku o telefonu. Vznikla jedna krátká a úsměvná, kterou složil Vojta Kudláček.

Telefon

Telefon zazvoní,
babička se rozzlobí.
Oknem ho pak vyhodí
a telefon už nezvoní.

Markéta Kaňková, třídní učitelka

Lesní království
Za taji lesa jsme se vydali v měsíci lednu. Kdo v lese žije? Co tam roste? Jaká zvířátka v zimě můžeme potkat? Můžeme jim pomoci přečkat zimu? Co je ze dřeva, kde se bere dřevo ... Zdramatizovali jsme si pohádku O Koblížkovi. Rovněž jsme se vydávali na výpravy do lesa. Měli jsme velké štěstí. Pokaždé jsme viděli srnky. Malovali jsme , stříhali a lepili, tvořili, skládali a kompletovali - zkrátka bylo co dělat.

Marcela Cacková

Lítáme
Ano, už v tom opět lítáme. Pohár vědy začal. Ústředním tématem bylo létání. Jako první úkol bylo vytvořit svého maskota. Vyrobili jsme si Chytrolína, který má pod čepicí, vlastně pod kloboukem. Chodíme k němu na rady. Druhý úkol - let rakety. Podle návodu jsme měli provést pokus. Raketa - PET lahev - hadička a izolepa. Druhý pokus s brčkem. Kam až doletí. Rolovali jsme papíry- umístili na "rampu" a ... dup a křáp a fuk. Lépe nám látaly rakety umístěné na brčku. Druhý úkol - "vlaštovky" . Zapojili se celé rodiny!!! Velká pochvala patří Vávrům a Bitnerům - hotové aerolinie. Děti s radostí nosily vlaštovky - letadla a létalo se a létalo. Které, kam až, a jak daleko- to bylo dalším předmětem bádání. A tak v zápalu létání a raketových startů - jsme společně vytvořili další modely - "Frášek" - kterého pilotoval a na karnevale předvedl Vojtík. Dále celá raketová posádka - mezinárodní, která letěla opět z Horních Heřmanic. Helmy, vysílačky, rakety - po bezpečném přistání se nám posádka předvedla opět na karnevale.

Marcela Cacková

Zápis do 1. ročníku
Ve středu 27. ledna se škola proměnila ve velké mraveniště. Starší školáci se převlékli za mravence Ferdovce a pilně se začali připravovat na návštěvu nových mravenečků – budoucích prvňáčků. Nachystali si úkoly, které měly prověřit připravenost předškoláků na školní mraveniště. Malí mravenečci stavěli komíny z barevných kostek, kreslili do písku, protáhli se v tělocvičně, počítali a nakonec uvázali Ferdovi na mraveniště barevnou mašličku. Musíme je všechny pochválit, protože byli moc šikovní. A kteří předškoláci se chystají v září do školy? Emička Benešová, Natálka Beranová, František Bitner, Honzík Kobza, Monička Kubelková, Tomášek Nun, Nelinka Šípová, Vojtík Vávra a Sofinka Zakusilová. Těšíme se na viděnou v září v našem školním mraveništi.

Markéta Kaňková

Karnevalový rej
Opět po roce se v kulturním domě sešlo spousta dětí, aby si zasoutěžily, zatancovaly, vyhrály v tombole štěstí, prostě strávily příjemné odpoledne s kamarády, rodiči, či prarodiči. Úvod letošního karnevalu si připravily děti z mateřské školy. Viděli jsme přehlídku vlastnoručně vyrobených klobouků – jeden krásnější než druhý. A pak na parket přiletěly Heřmanické aerolinky s pilotem Vojtou s krásným žlutým letadlem. A aby toho nebylo málo, přiřítila se sem ještě kosmická raketa s četnou posádkou našich předškoláků HEŘMÁNCI 01X. Netradiční úvod připravila paní učitelka Cacková s dětmi.
A pak už mohl začít vlastní karnevalový rej. Sešlo se mnoho krásných masek, celkem 55 a bylo na vás návštěvnících vybrat tři nejlepší mezi předškoláky a školáky. Výběr nebyl jednoduchý. Z předškoláků se na prvních třech místech umístil Honzík Grmolec jako skřítek Noddy, Martínek Beran jako tučňák a Zdeneček Kobza – pirát. Mezi školáky zvítězila Barunka Kubíčková se svou Marfuškou, na druhém místě byl Šimon Knápek jako Krakonoš a třetí Míša Hubálková – Marge Simpsonová. Gratulujeme ještě jednou.
Děkujeme všem sponzorům, kteří na letošní karneval přispěli, a hlavně díky nim mohl proběhnout. Dík patří také všem, kteří pomáhali s jeho přípravou a těm, kteří přišli karneval navštívit. Budeme se těšit za rok na viděnou.

Markéta Kaňková

Návštěva "předškoláků"
Protože se blíží zápis do 1. třídy, "předškoláci" navštívili své kamarády ve škole. Děti z první třídy nám ukázaly jak se učí číst a také počítat. Starší děti předvedly matematickou hru autobus. Poté děti společně plnily úkoly s dětmi ze školy. Děti byly zvídavé, snažily se spolupracovat a moc se jim ve škole líbilo. Teď se již těší na den "D", kdy bude opravdový zápis.

Marcela Cacková

Tři krále
Dne 6. ledna se vydaly starší děti na koledu. Děti se pilně připravovaly. Malovaly obrázky s motivem Tří králů, které poté darovaly. Učili se píseň My tři králové jdeme k Vám ... V období předvánočním jsme si dramatizovali příběh O Ježíškovi . "Putovali" jsme společně do Betléma. A nyní jsme putovali společně Horními Heřmanicemi a přáli štěstí, zdraví. Navštívili jsme pana starostu T. Berana a paní Skalickou na Obecním úřadě. Čekala na nás Natálka Beranová s maminkou a babičkou, Tomášek Nun s Miou, maminkou a babičkou. Také nás očekával Fanouškův bratříček s tatínkem, Tobík Kolto s babičkou a dědečkem. Rovněž nás čekala babička od Emičky Benešové a maminka Honzíka Kobzy. Přání jsme měli i pro paní prodavačky a paní vedoucí z konzumu. Poslední návštěva byla u Rozárky a maminky Anežky Knápkové. Děti si pochůzku užívaly a vykoledovaly si plno dobrot, ovoce ..., také pastelky. Všem moc děkujeme. Děti se o koledu podělily a již při odpolední svačince jsme si dávali nakrájené ovoce, perníky a džusíky. Zima začala v pravou chvíli...

Marcela Cacková

S kaprem Alfonsem
toto byl název posledního integrovaného bloku v tomto kalendářním roce. Měli jsme za sebou vystoupení v KD a tak jsme si mohli užívat poslední dny měsíce prosince v duchu vánočních tradic.

Marcela CackováAdventní zastavení
V sobotu se sešli děti a jejich blízcí v Kulturním domě k Adventnímu zastavení. Program připravili žáci naší školy. Děti z kroužku Flétnička zahájily program Ódou na radost, poté zahrály pohádkovou píseň a pásmo zakončily vánočními skladbami. Poté vystoupily děti z mateřské školy se svými zimě laděnými skladbami, koledou a vánočními písněmi. Pohádku Sůl nad zlato nám zahrály děti z dramatického kroužku. Paní učitelka Drábková nacvičila s dětmi pásmo s názvem měsíce. Na závěr zazněly i koledy. Návštěvníci akce si mohli dát vánoční punč, řezy, cukroví - které pekly děti ve školce i ve škole. Celou akci doprovázela výstava dětských prací. Krásný Advent všem....

Marcela Cacková

Děti hrají divadlo...
Dne 4. prosince jsme pozvali rodiny dětí z mateřské školy na divadelní představení. O koťátku byl název pohádky, kterou hrály samy děti. Děj rovněž doprovázely básničky, písničky, ale i hra na flétnu. Děti samy malovaly kulisy, postupně jsme zkoušely a nacvičovaly jednotlivé rozhovory, výstupy. Zapojily se téměř všechny děti. Děti se moc těšily, až budou moci zahrát pohádku svým maminkám a tatínkům. A myslím si, že se vše vydařilo na výtečnou. Monička a Honzík měli rovněž svou premiéru ve hře na zobcovou flétnu. Po představení se děti i rodiče občerstvili a vzájemně si sdělovali dojmy. Poté zazvonil zvonec, který nám ohlásil, že se máme přesunout do tělocvičny. Proč? To nikdo nevěděl. To bylo překvapení - Mikuláš s andělem a čertíkem se přišli podívat. Nejen, že dětem přinesli dobroty, ale děti musely nejprve prokázat jisté dovednosti s pomocí rodičů. Na závěr děti společně zazpívaly a vše skončilo "koulovačkou".

Marcela Cacková

Čertí školka
trvala týden. Jak to bývá v pekle - bylo pěkně horko! Aby ne, peklo se! Kdo se pekl? Ne - peklo se cukroví linecké, poté čertíci z vánočkového těsta. Z jablíček si čertíci vytvořili Mikuláše. Do pekla se lezlo tunelem. Byl čertí rej a pekelné disciplíny. Čertíci nám v pekle přibývali, protože si děti vyráběly při ranních činnostech čertí holku nebo čertího kluka. Zpívali jsme čertí písně a chystali se na program pro rodiče. Nakonec, k nám zavítal i anděl s Mikulášem. Zazvonil zvonec a čertíkům byl konec.

Marcela Cacková

Rampouchová pohádka
V měsíci listopadu k nám přijelo divadélko Jojo se svou pohádkou - Rampouchová. Jako vždy - úžasné. Aspoň takto k nám přivítala zima jak se patří. Děti měly klouzačku, vánici i tunel prohrabaný sněhem. Aby jim nebyla zima, tak se protáhly.

Marcela CackováVítání občánků
V neděli 1. listopadu na obecním úřadě v zasedací místnosti proběhlo slavnostní vítání nových občánků do naší obce Horní Heřmanice. Přivítali jsme mezi sebe Jakuba Berana, Josefa Martince, Adélku Pařízkovou a Dominiku Merkudovou.
Hned na úvod vystoupily děti ze základní školy pod vedením paní učitelky Drábkové, které zpestřily slavnostní odpoledne svými básničkami a písničkami. Poté k dětem a rodičům promluvil místostarosta obce pan Vojtěch Vávra. Rodiče se podepsali do obecní kroniky a děti vyfotily v kolébce. Pak pan místostarosta předal maminkám květiny a dárky. Nakonec poděkoval rodičům i hostům, že přijali pozvání a dostavili se k uspořádané oslavě.

Skalická Kamila

MŠ opět vystavovala
Opět jste měli možnost při návštěvě Městské knihovně v Lanškrouně zahlédnout práce našich dětí. tentokrát tam byly naše práce z projektu S kocourkem Mikešem, Jsme kamarádi...

Marcela CackováVÁNOCE U SOUSEDŮ
V rámci metody NTC se děti projektem přenesly k naším sousedům. Povídali jsme si, jak se slaví Vánoční svátky u nich, jaké jsou tradice. Děti plnily jednoduché úkoly a propojovaly si souvislosti. Děti projekt velmi bavil, činností byly zaujaté. Prostě učíme se hrou ...

Marcela Cacková, vedoucí učitelka MŠ


Dravci
V měsíci říjnu proběhl enviromentální program, který byl společný pro děti z MŠ i ZŠ.Přijel k nám pán, který je zaměstnancem letiště v Hradci Králové. Má na starost - bezpečnost vzdušného prostoru - z hlediska ptáků a zvěře. A tak přijel se svými pomocníky a vyprávěl nám, jak to na takovém letišti chodí. Mimoto vyprávěl i ze života těchto pomocníků. Děti si dravce nejen prohlédly a mohly je pozorovat, ale takového orla si dokonce i pohladily. Také jsme měli ukázku - jak umí nejen dravci poslouchat. Fretka běhala za pachem granulí a dravci byli lákáni na syrové maso. I když se přihodilo, že si jeden odletěl "k sousedům a chvíli tam trucoval", tak při návratu opět zamířil do výšky a usedl na modřín, kde téměř nebyl vidět. Jak jsme se dozvěděli, je toto zcela normální, ale vrátí se vždy. Jen se může návrat prodloužit. Ale ten náš si to rozmyslel, slétl a děti se mohly rozloučit.

Marcela Cacková

S pejskem Benem
Měsícem říjnem nás doprovázel pes Beník. Nejmladší děti se seznamovaly se psí rodinou. Druhý a třetí ročník měly jako hlavní téma ovoce a zelenina. Děti pejsky vyráběly, nosily si fotky, vytvářely koláže. Hráli jsme psí pexeso,rozvíjeli své grafomotorické dovednosti a jiné. Děti měly projektové dny - brambora a zelí. Jak se pěstují, jak vypadají, jak se upravují... Brambory na loupačku ke svačině, kdy si brambory děti loupaly, ale také tvořily za pomocí brambor. Dozvěděly se rovněž jak je to se zelím. Chutnali jsme syrové i vařené. Syrové chutnalo více. Zelí modré a bílé, zelí barví... Vytvářeli časovou osu jak se vaří knedlíky se zelím. Stále je co dělat, dozvídat se....

Marcela Cacková

Na co si dnes zahrajeme?
Dnešní lekce muzikoterapie se věnovala nejen hře na tělo, ale i hrou těla! Děti od prvopočátku byly velmi zaujaté a úžasně spolupracovaly. Napodobovaly různá zvířátka zvukem i pohybem a zpívaly písničky jako např. papoušek nebo žába aj. Naučily se podzimní písničku, kde se doprovázely na bubny, řehtačky, dřívka. Kdy vyhledávaly pauzy a vyplňovaly je svou hrou na hudební nástroj. Poté využívaly daný rytmus, který se měnil, tak jako přízvučné doby. Děti skvěle reagovaly a vše bylo velmi dynamické. Zábavnou formou jsme si společně zopakovali řadu písní.

Marcela Cacková

Na návštěvě u pana starosty
Děti z III. ročníku MŠ se v rámci projektu seznamují s ČR. Četli jsme si o panovnicích, děti kreslily uhlem Karla IV.Kde leží Praha, která řeka jí protéká, co to jsou Hradčany a Karlův most - pracovali jsme s mapou, encyklopediemi, pouštěli jsme si hymnu... Děti skládaly nápisy (grafická podoba písma) a další. V rámci projektu jsme také navštívili pana starostu Tomáše Berana a seznamovali se s tím, co vlastně dělá pan starosta. Pan starosta dětem vyprávěl o obci, ukázal dětem vlajky a znak Horních Heřmanic. Navštívili jsme s nim také knihovnu. Užíváme si krásy barevného podzimu a chodíme na výpravy do okolí.

Marcela Cacková

Dnešnímu cvičení Á-hoj!
Takto se loučíme po našem ranním cvičení. Před svačinkou se řádně protáhneme a zapotíme, proto sportovní úbor je základem, aby se děti dobře cítily a měly volnost pohybu. Rozvíjení hrubé motoriky je základem pro rozvoj ostatních dovedností dětí. Pohyb není samozřejmostí, jak si mnozí myslí. Mozek - centrum rovnováhy, vysílá signály - pozor není něco v pořádku. Proto rozvoj rovnováhy, motoriky je tak důležitý. Poté se lépe rozvíjí jemná motorika, ale i řeč. Cíleně rozvíjíme manipulační činností, učíme se školku s míčem a musím říci, že jsou znát pokroky. Nejoblíbenější hrou letošních předškoláků je vybíjená. Určitě je znát nácvik dovedností s míčem a děti se "otrkávají a jdou do toho". Číší z nich radost a spokojenost. Na závěr, když spolu hodnotíme a ptám se jich co se jim líbilo nejvíce -" vybika "!!!

Marcela Cacková

Josef a Karel Čapkovi
Během října četli žáci třetího a čtvrtého ročníku knížky od bratrů Čapkových. Přečetli jsme celou knihu Povídání o pejskovi a kočičce, některé pohádky z knihy Devatero pohádek a seznámili jsme se s Dášeňkou. Nakonec jsme oběma spisovatelům věnovali celý den a děti plnily úkoly, ve kterých se také dověděly něco o životě Josefa a Karla. Děti luštily osmisměrku, pracovaly s textem z pohádky, sestavovaly děj pohádky, hledaly na internetu informace o obou bratrech a znovu listovaly v knihách, aby našly odpovědi na otázky a zkoušely malovat jako Josef Čapek. Také se dověděly, jaké slovo Josef a Karel Čapek vymysleli. Víte to i vy?

Markéta Kaňková, třídní učitelka

Hrajeme si s podzimem
Podzim přišel v plné síle a my se radujeme z jeho krásy, barev a těšíme se z darů, které nám příroda poskytuje. S dětmi ve školní družině často vyhlížíme vítr, abychom mohli pouštět draky. Na podzimních procházkách pozorujeme přírodu, jak se vyvíjí a mění. Sbíráme všechny podzimní plody a využíváme přírodní materiál k výrobě podzimních skřítků, aranžmá v květináčcích, výrobě slunečnic, svíček, ...
Podzimní krajina nám také nabízí zajímavé přírodní skrýše a schovávačky, které nám dobře slouží k mnoha hrám venku. Dozrávající plody nejen sbíráme, ochutnáváme, ale také malujeme i modelujeme z papíru za pomocí lepidla na tapety. Během všeho našeho snažení spolu děti spolupracují, komunikují, řeší různé problémy, poznávají samy sebe a prožívají spoustu emocí. Prostě teď u nás ve družině žijeme podzimem.

Skalická Kamila, vychovatelka ve školní družině

Dopravní hřiště
Dne 2. října 2015 navštívily všechny ročníky dopravní hřiště v Lanškrouně. Učitelky tak mohly spojit teoretickou část dopravní výchovy s částí praktickou a děti si mohly vyzkoušet jak jízdu na kolech a koloběžkách, tak i roli chodců.
Děti si vyzkoušely jízdu či chůzi podle semaforů, ale i situace na silnici podle značek, když jim byly semafory vypnuty. Na dopravním hřišti mají děti možnost vyzkoušet si situace, se kterými se během jízdy na kole po vesnici nesetkají. Věříme, že jsme jako učitelé tímto přispěli k bezpečnosti vašich dětí.

Markéta Drábková, učitelka

Mášenka a medvědi

Zavítalo k nám divadlo Jojo se svou pohádkou a s úplně novým stylem loutek. Jako vždy - divadlo bylo veselé. Děti byly vtaženy do děje. Společně jsme navštívili les a jeho království. Houby, ptáčci, zvířátka - vše tu bylo a nakonec i medvědi. Na divadlo se přišla podívat i Rozárka Knápková s maminkou, maminka Vítka i babička Emičky. Těšíme se na další představení, které bude v listopadu.

Marcela Cacková

Rádi slavíme a oslavujeme

Narozeniny a svátky si užíváme. Společně si zazpíváme - někdy více, jindy méně. Ale vždy si zazpíváme "Narozeninovou" písničku. Popřejeme, učíme se naslouchat (což nám dělá problémy), ale také být milí a vyjádřit přání (to nám už jde na výbornou). Děti místo bonbónů nejčastěji nosí ovoce a tak se učíme, že se dá slavit a mlsat bez bonbónů. Všem oslavencům - Aničce, Anežce, Fanouškovi - hodně štěstí, zdraví a vše nej !!!

Marcela Cacková

Můj kamarád - kamarádka

Nejstarší děti malovaly svého kamaráda. Povídali jsme si o přátelství. Celé září nás provázel kocourek Mikeš a seznamoval nás s děním ve třídě, s novými kamarády. Učili jsme se nové písničky o podzimu, o koťátku, rovněž básničky byly motivovány kocourky.

Marcela Cacková

Podzimní toulky

Užíváme si krásné podzimní počasí. Ráno to sice vypadá "nic-moc", ale sluníčko nás později vítá. Pouštíme draka, kterého nám přinesla Nelinka. Hrajeme hry a prostě "lítáme". Už pár kilometrů máme v nohách. Také si všímáme změn v přírodě, které nám podzim přináší.

Marcela Cacková

Soustředění kroužku Flétnička
proběhlo 18. - 20. září. V pátek jsme si zašli do bazénu. Po večeři si děvčata nachystala módní přehlídku na téma Čtyři roční období. Poté si společně hýčkaly pleť jemnou masáží.V sobotu nás čekal program ve sportovním centru, který pro nás připravila paní učitelka Drábková. Děvčata si vyzkoušela cvičení na bosu, poté se vyřádila na trampolínách. Poté jsme se přes dětská hřiště dostali do restaurace U Hurta v oblasti Lanškrounské rybníky. Po dobrém obědě jsme se vydali hledat poklad, který jsme objevili u Slunečního rybníku. Poté jsme si vyšlápli k Hlásce a sešli sjezdovku. Počasí nám přálo a tak jsme se vydali k pozorovatelně u Dlouhého rybníka a poté ke koupališti, kde jsme si nejen užívali kolotoč, ale pozorovali i labutě a kačeny. Poněkud unavenější jsme přecházeli na další dětské hřiště na Střelnici a poté, téměř k večeru jsme se dostali opět do rodinného centra.Celý den se nesl v duchu sportu, ale večer přišla řada i na flétničky. Když jsme se v neděli vyspali, děvčata se pustila do kreativní činnosti - podzimní strom a ještě jsme si zopakovali nové písně. Dopoledne nám uteklo velmi rychle a začali přijíždět rodiče .... Sportu a flétničce zdar!

Marcela Cacková

Na výpravě

Starší děti vyrazily na výpravu do lesa. Nezbytné pomůcky - dalekohled, lupy. Pozorovaly hospodářská zvířata. V lese se pustily do stavění domečků, hlavně holky. Kluci totiž chytali "dinosaury". Počasí nám přálo a děti si užívaly krásný sluneční den.

Marcela Cacková

Vítáme Vás v MŠ
Letos na děti ve školce čekala téměř nová třída. Nový školní nábytek - koutek pro nejmenší, ale i pro nejstarší. Také přibily nové didaktické pomůcky, které byly zakoupeny díky logopedickému grantu. Některé děti procházejí adaptací na nové prostředí. Budeme jim držet pěstičky,ať ji zvládnou co nejšetrněji a do školky chodí rády. Radost a spokojenost nejen dětem, ale i rodičům.

Marcela Cacková

Práce dětí z naší MŠ v Městské knihovně v Lanškrouně


Opět jsme měli možnost vystavovat práce našich dětí z mateřské školy. Jejich dílka jste si mohli prohlédnout v průběhu prázdnin a září.

Marcela Cacková

Muzicírování ve školce
Dne 7. září za námi opět přijela paní Michaela Košťálová. Děti ji s radostí vítaly. Tentokrát přijela s "celou kapelou". Děti poznávaly hudební nástroje podle zvuku, poté napodobovaly hru na nástroj a nakonec jsme si ho ukázali na obrázku. Děti si procvičovaly fonematický sluch, prováděly dechová cvičení, rozvíjely své hudební dovednosti. Společně jsme zpívali i tancovali. Děti si program užily a hurá ven.

Marcela Cacková

Škola začíná!
A po roce se opět scházíme s novými prvňáčky ve škole. Letos všechny školáky přivítaly postavičky z knížky. Přišel pan Buřtík a pan Špejlička z knihy pana Zdeňka Svěráka. Nejvíce je zajímalo, jestli děti čtou a co vše přes prázdniny přečetly. Prvňáčci se dověděli, co je vše ve škole čeká, co vše se naučí. Od Buřtíka dostali obrovskou tužku, od Špejličky pero a pan starosta jim věnoval na památku knihu. A které prvňáčky jsme s jejich rodiči přivítali? Přišla mezi nás Marjánka Kryvlyak a také dorazil Kryštof Falta a Vládík Injajev. Věříme, že se jim bude u nás ve škole líbit a brzy si sami přečtou knížku o panu Buřtíkovi a panu Špejličkovi. Všem dětem přejeme pohodový školní rok.

Markéta Kaňková, ředitelka

NOVINKY